Modulisano hlađenje

Modulisano hlađenje rešava problem loše efikasnosti vazduhom hlađenih kondenzatora u uslovima visokih temperatura (letnji period). Nova tehnologija koristi princip evaporativnog podhlađivanja vazduha koje je inače najstariji način hlađenja poznat ljudima, ali se normalno koristi samo u amonijačnim sistemima kapaciteta preko 700 kW.

Ne postoje stvarne prepreke da se isparavanje koristi i u malim i srednjim rashladnim instalacijama (MSRI). Jedino ograničenje proizilazi iz sposobnosti vazduha da absorbuje vlage i da li postoji voda u blizini po povoljnoj ceni. Problem niske efikasnosti MSRI u toplim danima nije rešen. ON/OFF rad između dva režima (suvog i vlažnog) jednostavno nije dovoljno dobar, jer većina dana tokom godine ne može da se svsta u kategoriju topao/suv niti u kategoriju hladan/vlažan.

Novo rešenje modulisanog hlađenja (M-COOLING) predstavlja istovremen rad u oba režima (vlažnom i suvom) na jednom kondenzatoru. Koji i koliki deo kondenzatora će biti pod uticajem evaporativnog hlađenja zove se modulacija koja se upravlja programski u zavisnosti od konkretnih vremenskih uslova.

M-COOLING sistem je sposoban da oseti fine razlike u kompletnom opsegu rada i da sistem uvede u tačku maksimalne efikasnosti 365 dana godišnje. Pored manje potrošnje energije novi sistem je lak za rukovanje, može se prilagoditi postojećim vazdušnim instalacijama i štiti životnu sredinu. Održavanje je jeftinije, a oprema traje duže. Ova tehnologija je globalno primenjiva i to na sve vrste MSRI sa centrifugalnim, recipročnim, skrol ili vijčanim kompresorima.

Koncept modulacije je verifikovan na 11 kW i 130 kW rashladnim instalacijama. Uštede energije u poređenju sa trenutnim rešenjima u toplim/suvim danima su 24-28%. Kada se u obzir uzme cela godina uštede su oko 13%. Prelaskom sa R404A to R407A (retrofit) postignute su dodatne uštede od 6,2%. Empirijski podaci iz sprovedenih merenja upotrebljeni su za razvoj softvera koji “traga” za optimalnom veličinom vodene kapi (dropleta) koja odgovara minimalnom pritisku kompresora, tj najmanjoj potrošnji električne energije.

PREDNOSTI MODULISANOG HLAĐENJA

M-COOLING sistem koristi samo meku vodu u cilju sprečavanja oštećenja kondenzatora. Evaporacija vode u vazduhu je moćan fizički proces jer samo jedan gram vode koji ispari u 1 m³ vazduha istom snizi temperaturu za snižava temperatura vazduha za 2.5 °C. Primenom naše tehnologije to se pretvara u:
 Smanjenje potrošenje električne energije od 20-30%
 Smanjenje ukupnog održavanja
 Povećanje rashladne moći
 Smanjenje izduvnog pritiska kompresora
 Povećanje pouzdanosti sistema
 Zaštita izmenjivača – kondenzatora od prljanja
 Produženi vek opreme, posebno kompresora
 Minimalno održavanje
 Nema recirkulacije vode niti odvoda viška vode
 Nema pokretnih delova

Saznajte još na ovu temu:
1. Evaporativno hlađenje
2. Primenljivost evaporativnog hlađenja
3. Primena EH u vlažnim i toplim uslovima
4. Indirektno evaporativno hlađenje
5. Pregled direktnog EH
6. Evaporativno hlađenje u plastenicima
7. Prenos mase i toplote
8. Primena EH za čuvanje voća i povrća
9. Poređenje EH vodom i vazduhom
10. Analiza efikasnosti EH
11. Hladjenje data centara
12. Zastita HVAC izmenjivača
13. E coating
14. Epoksidne i hidrofilicke obloge Al izmenjivača
15. Prljanje vazdusnih kondenzatora
16. Pregled vazdušnih kondenzatora
17. Prljanje vazdušnih kondenzatora drugi deo
18. Simultani prenos toplote i mase
19. Poređenje EH kondenzatora i erkondišna

 

Download  prezentaciju: Modulisano hlađenje