Primenljivost evaporativnog hladjenja

Primenljivost EH

EH je idealno za topla i suva mesta, sa visokim DBT i niskim WBT. Ipak, ne postoje jasna pravila gde se sistemi EH mogu ili ne mogu koristiti. EH može popraviti komfor na bilo kom mestu. Međutim, tamo gde je RH vrlo visoka, sam sistem EH ne može da obezbedi komfor u stanovima ili kancelarijama. Prosto pravilo koje se koristi u SAD da sugeriše da se EH može koristiti uvek kada je RH tokom jula manja od 40%. Ipak, iskustvo pokazuje da se EH može koristiti čak i na mestima gde je vlažnost iznad 40%. Novije preporuke govore da se EH može koristiti na lokacijama gde je letnja projektna temperatura vlažne sonde ispod 24°C. Generalno je primećeno da EH može da se meri sa konvencionalnim sistemima kada je RH tokom jula ispod 40%. Ovi sistemi mogu se koristiti i kada je RH u podne viša od 40% uz uslov da je WBT ispod 24°C, uz veću žrtvu komfora. Obe preporuke važe sa DEH. IEH može se koristiti u širem opsegu. EH može se koristiti i tamo gde se toleriše temperatura do 30°C, fabrike, industrija, itd. EH je posebno dobro na mestima gde se traži velika ventilacija i/ili visoka vlažnost, kao što su tekstilne fabrike i hemijske čistionice.

EH može se kombinovati sa konvencionalnom rashladom čime se postižu znatne uštede energije, ako su spoljni uslovi povoljni. Na primer, spoljni vazduh se može prvo ohladiti evaporativno, zatim pomešati sa recirkulisanim vazduhom iz prostora, a zatim hladiti freonskim sistemom.

U kompresorskom sistemu gde je isparivač smešten ispred direktnog isparivačkog stepena i koristi izduvni vazduh indirektnog stepena da hladi kondenzator može da se uveća primenjivost sistema i na regione u kojima je primena IDEH ograničena visokom vlažnošću vazduha.

 Prednosti EH u poređenju sa kompresorskim sistemom

 Niža cena opreme i instalisanja

 1. Niži radni troškovi. Uštede energije do 75%.
 2. Laka izrada i instalacija.
 3. Niži troškovi održavanja.
 4. Dobra ventilacija jer veća količina vazduha struji, dobro za spoljne primene.
 5. Bolja distribucija vazduha u prostoru zbog veće količine vazduha.
 6. Ventilatori prave pozitivan pritisak unutra, pa je sprečena infiltracija spolja (prašina).
 7. Dobra za okruženje, nema freona niti hemije.

Nedostaci:

 1. Nivo vlage može biti veći pa sistem DEH nije dobar kada se traži niska RH. Sistemi IEH mogu se koristiti, jer ne povećavaju vlažnost unutar kondicioniranog prostora.
 2. Pošto je potrebno strujanje večih količina vazduha, može nastati promaja ili buka.
 3. Nije moguća precizna kontrola temperature i vlage unutar prostora.
 4. Može doći do zdravstvenih problema zbog mikroorganizama u vodi, ako ista nije čista ili ako se vlažne površine ne održavaju kako treba.